Gedragsregels en veiligheid

In het onlangs gepresenteerde beleidsplan, is afgesproken dat er invulling wordt gegeven aan het item veiligheid en de WTCGOm hier een “richtlijn” in aan te geven hebben wij als bestuur een aantal gedragsregels op papier gezet.

Verwacht wordt dat ieder lid van de WTCG zich hieraan houdt tijdens het fietsen van de officiële aangemelde clubritten en natuurlijk ook bij tochten van andere verenigingen en bij trainingsritten.

Als we ons aan deze regels houden blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en leuk. Dit komt tevens het imago van onze club en het toerfietsen in zijn algemeenheid ten goede.

Toerfietsen en mountainbiken, doe het veilig en gedraag je!

Mountainbike gedragsregels

Hier gaat het in de eerste plaats om respect voor de natuur, het wild en mede-recreanten (met eventueel hun huisdieren). Maar ook in de natuur gelden regels. Houdt de bordjes goed in de gatenGa niet op plaatsen fietsen waar dat niet is toegestaan, zoals in bv. ’t Springendal, ’t Streu of de Engbertsdijkvenen. En ook niet in een rustgebied voor het wild of over wildsporen. Staatsbosbeheer is zeer streng voor de overtreder, maar ook voor de vereniging  kunnen de consequenties zeer fors zijn. Indien een lid van de WTCG wordt betrapt door het fietsen in natuurgebieden waar dat absoluut niet is toegestaan en daardoor mogelijk schade berokkend voor de vereniging en/of sponsoren, dan loop je het risico dat je als lid geschorst of zelfs geroyeerd kunt worden van de vereniging.   
Zorg dat we als club een goede naam opbouwen en vasthouden. Dit is zeer in ons voordeel bij gesprekken met natuurbeheerders en beleidsmakers. Houd je je niet aan de regels, dan zal je dus hier zeker de consequenties van ondervinden en het fietsplezier van andere mountainbikers binnen onze verenging bederven. De kans is dan groot dat wij onze beide veldtoertochten niet meer mogen organiseren en dat tevens  gebieden worden afgesloten en het mountainbiken beperkt wordt tot een paar vaste routes. Dat willen we als club niet laten gebeuren.

Daarom hierbij  het verzoek om anderen erop aan te spreken als je ziet dat ze bij veiligheid en/of gedrag de fout ingaan. Bewust of onbewust.

Helmplicht voor alle leden 

Om maar met het belangrijkste te beginnen:
Het is verplicht om tijdens NTFU-tochten, niet NTFU-tochten, clubritten en trainingsritten een helm te dragen. Zonder helm is deelname niet toegestaan.

Toerfietser en veiligheid

Veiligheid tijdens het fietsen is een kwestie van je gezonde verstand gebruiken. Als je in clubverband fietst ben je in de eerste plaats toerfietser of recreatief mountainbiker. Als toerfietser heb je een verantwoordelijkheid naar je medefietsers en medeverkeersdeelnemers. De weg is niet voor ons alleen en ook niet afgesloten en zelfs verkeerslichten springen niet altijd voor ons op groen op het moment dat wij dat graag willen. 

Als jij denkt dat je best hard kunt fietsen, weet dan: een profwielrenner gaat gegarandeerd harder. 
Heb niet de illusie dat je er iets mee wint als je door een rood stoplicht rijdt, of vlak voor een aanstormende trein of auto nog even oversteekt. De kans dat jij het op tijd haalt is misschien nog redelijk groot. Maar de fietser achter jou zal ook willen oversteken en de kans dat hij het ook haalt wordt een stuk kleiner. 
Mogelijk heeft degene achter jou helemaal niet in de gaten waar jij mee bezig bent en volgt jou blind. Denk aan dit risico ! 

Je bent dus niet alleen verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, maar vooral ook voor de veiligheid van een ander. Ook wil je niet op je geweten hebben wat de automobilist die jou aanrijdt allemaal moet doormaken, terwijl hij/zij daar niets aan kon doen !

Fietsen in een groep
Een ander aspect van veiligheid heeft betrekking op het fietsen in een groep. Fietsen in een groep brengt extra risico’s met zich mee. Het gevaar schuilt in wisselende tempo’s, slingerende bewegingen, plotselinge richtingveranderingen of onverwachte obstakels op de route. Wees alert! Waarschuw de fietsers achter je tijdig als je moet stoppen of af wilt slaan. Steek je hand op/uit of roep duidelijk wat je gaat doen.

Denk aan het milieu en de omgeving, dus voor toerfietser en mountainbiker geldt: gooi geen papier of ander afval op straat, berm of in het bos, maar gooi het tijdens een pauze in een afvalbak of neem het mee naar huis !!

We houden rekening met elkaar:

 • Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis !! 
 • Indien iemand zich niet goed voelt tijdens een rit, dan gaat deze persoon NOOIT alleen naar huis. ALTIJD zorgen voor begeleiding !!! 
 • De tochten zijn geen wedstrijden
 • Nieuwe deelnemers aan de groep worden opgevangen en begeleid
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie
 • Rijd nooit blindelings achter iedereen aan
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is
 • Niet tussen de wielen rijden van je voorgangers
 • Waarschuw elkaar voor gevaar en obstakels

Basis gedragsregels voor mountainbikers en toerfietsers

Basis gedragsregels MTB. (NTFU)

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
 • Respecteer de natuur: plant én dier.
 • Fiets in kleine groepjes.
 • Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
 • Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
 • Maak geen onnodig lawaai.
 • Laat geen afval achter, heb respect voor de natuur.

Basis gedragsregels (toer)fietsers (NTFU)

 • Houd je aan de verkeersregels.
 • Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer.
 • Gebruik een fietsbel.
 • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen.
 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers.
 • Rijd altijd op het aangegeven fietspad.
 • Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid.
 • Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars.
 • Gooi afval in een afvalbak, niet op straat of in de berm.

Tekens & signalen in de groep:

 • Als er gestopt moet worden geven de rijders voorop een stopteken met de arm recht omhoog en  roepen ‘STOP’. Groep niet meer trappen en rustig uitrijden.
 • Als de weg vrij is, geven de rijders voorop een teken met de arm omhoog naar voren wuivend en  roepen ‘VRIJ’, iedereen kan weer gaan fietsen.
 • Bij rechtsaf: rijder voorop met arm rechts en roept ‘RECHTS’.
 • Bij linksaf: rijder voorop geeft dit aan met arm naar links en roept ‘LINKS’.
 • Bij rechtdoor: rijder voorop roept ‘RECHTDOOR’.
 • Bij obstakel rechts van de weg of inhalen mede weggebruiker: de rijders voorop roepen duidelijk  ‘VOOR’.
 • Bij obstakel links van de weg of tegenligger: rijders voorop roepen duidelijk ‘TEGEN’.
 • Obstakels in of op het wegdek: De rijders voorop roepen duidelijk de naam ‘ TAK, PAALTJE,  DREMPEL’ etc. en wijzen met arm naar beneden het obstakel aan.
 • Ingehaald worden roep dan luid ‘ACHTER’ (fietser, auto etc.).
 • Zijn er technische problemen roep dan luid ‘LEK’.
 • Wordt er ‘ACHTER ELKAAR’ geroepen dan dient men achter elkaar te rijden.in