Beleidsplan WTCG gepubliceerd

27 maart 2016

Beleidsplan WTCG geeft club een steuntje in de rug

Al enige jaren was er binnen de WTCG behoefte aan een beleidsplan, Iedere vereniging behoort zoiets te hebben en in het afgelopen seizoen heeft het bestuur dit daadkrachtig opgepakt. Voorafgaande aan het opzetten van het beleidsplan is er onder de leden van de WTCG een enquête ingevuld. In deze enquête werd de mening gevraagd over een groot aantal zaken die binnen de vereniging spelen, zoals nevenactiviteiten, regelmatigheidsritten, fietsevenementen en -uitstapjes, etcetera…   Om een zo groot mogelijke respons te krijgen (85%) zijn de formulieren persoonlijk rondgebracht en weer opgehaald. Met de resultaten hiervan hebben Gerrit Evers en Bastiaan Stange een beleidsplan opgezet voor de periode van 2016 – 2020. Belangrijkste onderwerp is wel de continuïteit van de vereniging en het bepalen van de visie, missie en sterkte- en zwaktepunten van de vereniging. Ook veiligheid binnen de WTCG verdient meer aandacht. Naast veiligheid zijn ook de fatsoensnormen bij beoefenen van de sport genoemd, vaak wordt hierdoor de reputatie van wielersporters geschaad.

Het is al met al een lijvig maar ook lezenswaardig document geworden.
Zeker de moeite van het bestuderen waard !

Klik HIER voor het beleidsplan