De WTCG kijkt terug op geslaagde jaarvergadering

11 maart 2024

Vrijdagavond 8 maart werd in zaal Kottink de jaarvergadering gehouden van de wielertoerclub Geesteren (WTCG) waar zo’n  65 leden aanwezig waren. Onder het genot van een kop koffie en een drankje passeerden diverse onderwerpen de agenda en werd door het bestuur en de leden niet alleen teruggeblikt op het succesvolle afgelopen seizoen, maar werd ook vooruitgekeken naar de nieuwe sportieve doelen en plannen van de club.

Nieuwe statuten en WTCG’er van het jaar

Nadat de kascommissie de financiële zaken had goedgekeurd en het jaarverslag van de secretaris was doorgenomen, werd er gestemd over de nieuwe statuten van de vereniging. Alle leden hadden deze ruim voor deze jaarvergadering ontvangen, zodat zij hiervan ruimschoots van tevoren op de hoogte waren. Nadat Karin Geerdink de reden van deze statutenwijziging had toegelicht, stemden de leden hiermee in en worden deze binnenkort formeel vastgelegd bij de notaris. Vervolgens kwam er een toelichting op de clubagenda voor het nieuwe seizoen, waarbij de meest opvallende en nieuwe activiteiten van de WTCG nog even onder de loep werden genomen.

Daarna werd het tijd om de WTCG’er van het jaar bekend te maken en die eer viel deze keer te beurt aan Robert Westerhof. Hij is inmiddels ruim 40 jaar lid van de club en heeft in al die jaren alle bestuursfuncties vervuld die je überhaupt maar kunt vervullen. Daarnaast verzorgd hij al jaren de inschrijving bij onze veldtoertochten en je kunt altijd een beroep op hem doen als je iemand nodig hebt. Kortom, een WTCG’er pur sang !!

Winnaars Kottink Bokaal en bestuursmutaties

Vervolgens ging men over tot bekendmaking van de winnaar van de Kottink Bokaal. Gedurende het afgelopen seizoen zijn er door de WTCG weer diverse regelmatigheidsritten verreden, waarbij de deelnemers zonder snelheidsmeter zo precies mogelijk het parcours volgens de vooraf opgegeven snelheid moesten fietsen. Dat betekende dus een hoge mate van zelfkennis en degene die daar het best in bedreven is, verzamelde de meeste punten in het klassement en scoort de grote Kottink Bokaal. En dit keer was het een bijzondere uitslag want er waren maar liefst 2 winnaars, 2 leden die precies met hetzelfde aantal punten op de 1e plaats waren geëindigd, namelijk René Mensen en Richard Freriksen. De tweede prijs kwam toe aan Marcel Zwiers en de derde prijs ging naar Peter Haverkort. De grote Kottink Bokaal werd aan de winnaars uitgereikt door Jan Kottink himself en vervolgens werden Jan en Marga Kottink door de voorzitter speciaal in het zonnetje gezet omdat wij bij hun altijd terecht kunnen en zij altijd voor een gastvrij onthaal zorgen na onze (trainings)ritten.

Daarna stemden de leden in met de mutaties van een tweetal bestuursleden. Uit het bestuur ging Roger Elsten, want hij was aftredend en niet herkiesbaar. Zijn plek wordt vanaf nu ingenomen door Niels Oude Avenhuis. Ook Bastiaan Stange was aftredend, maar wel herkiesbaar en hij blijft dus de komende jaren deel uit maken van het bestuur.

Jubilaris en verslagen uit de commissies

Dit jaar was er 1 jubilaris in ons midden en dat was Marcel Vlierman, hij is inmiddels 25 jaar lid van de club en ontving daarvoor een aandenken en bloemen. Hierna volgde een uitgebreid overzicht uit de diverse commissies, waarbij de resultaten van afgelopen seizoen uiteen werden gezet. Het clubweekend staat gepland voor begin september en dit keer is de bestemming de Gelderse hoofdstad Arnhem. Een prima locatie om van daaruit prachtige ritten te rijden, voor zowel de MTBers alsmede de wielrenners

Na de rondvraag wenste het bestuur tot slot alle leden een succesvol en sportief wielerseizoen toe. Uiteraard maakten vele WTCG-ers nog gebruik van het café van Kottink om, onder het genot van een paar biertjes, nog wat na te praten over het afgelopen en komende seizoen.