Jaarvergadering levert weer een volle zaal op!

05 maart 2017

Ook dit jaar werd hiervoor bij de hoofdsponsor Zaal Café Kottink een deel van de zaal gebruikt. Hoewel de vooraf verstrekte vergaderagenda een saaie lijst met punten leek, wisten de bestuurs- en commissieleden de toehoorders op verassende wijze te boeien met een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen seizoenen en al vast een voorproefje te geven van wat de vereniging in de komende periode voor de sportievelingen in petto heeft.  

 

De volle zaal is één en al oor…..

Uit het bestuur

Zo kon penningmeester Nico Stortteler noemen dat de vereniging er financieel gezond bij staat, en dat hij zoals altijd weer op de kleintjes heeft gelet. Namens de kascommissie bracht Robin Paus op een ludieke wijze verslag uit met als eindoordeel dat alles naadloos klopte.  Verder gaf secretaris Gerard Evers aan dat het aantal leden maar licht is gestegen, er ware 2 afmeldingen en weer 3 nieuwe leden te noteren en dat brengt het totaal op 106 leden.

Daarna kon Gerard Evers al laten weten dat er weer veel nieuwe (fiets-)activiteiten op het programma staan, welke zowel door de WTCG als ook door de leden zelf zijn opgezet. Het bekende weekendje-weg gaat komende september naar het Nederlandse fietsparadijs: Zuid-Limburg. Het aantal deelnemers staat nu al op ruim 60  !

In de afgelopen periode is gebleken dat de WTCG minder afhankelijk wil blijven van de opbrengsten van sponsoren en de twee ATB-toertochten. Tegen einde 2016 is daarom ook besloten om de jaarcontributie een tientje hoger te maken. Ook sponsorrelaties worden weer opnieuw bekeken en voor de komende periode van 5 jaar wordt er gekeken naar een nieuw clubtenue. Bijzonder hierbij is nu dat de leden inspraak krijgen en met ideeën kunnen komen. De basis clubkleuren zullen wel blijven maar de uiteindelijke keuze van het 'mooiste' tenue ligt bij de leden. 

Bestuursmutaties

Binnen het bestuur gaf Richard Freriksen te kennen om na 9 jaar voorzitter te zijn geweest, uit het bestuur te treden, zijn plaats wordt door bestuurslid Robert Westerhof overgenomen. Het was Bart Bramer die aangaf om de ontstane vacature als bestuurslid te willen invullen. Beide bestuurswijzigingen werden unaniem door de aanwezige leden middels een ovatie aangenomen. Richard werd bijzonder bedankt voor zijn verdiensten en inspanningen binnen het bestuur de WTCG en ontving een bos bloemen en een cadeaubon. 

WTCG-er van het jaar

Een traditioneel agendapunt bij de jaarvergadering is de verkiezing van WTCG-er van het jaar. Hierbij komt een van de leden in de spotlights die zich bijzonder verdienstelijk heeft opgesteld binnen de club. Dit seizoen viel de eer ten deel aan Peter Schröder, die als ATB-route specialist en materiaal beheerder altijd klaar staat en helpt bij vele evenementen. Peter kon een mooie bos bloemen en een speciale trofee in ontvangst nemen. 

    

Richard neemt afscheid van bestuur            Peter Schröder is WTCG-er van het jaar

Waar gaat die bokaal naar toe?

Tegen het einde van de jaarvergadering rest nog voor de leden het misschien wel belangrijkste agendapunt: de uitreiking van de Kottink Bokaal. Deze wisselbeker komt toe aan degene die in het afgelopen seizoen het beste scoorde bij de door de WTCG georganiseerde vier regelmatigheidsritten. Bij deze tochten moet je zonder gebruik van fietscomputer zo nauwkeurig mogelijk met de vooraf opgegeven gemiddelde snelheid een uitgezette route fietsen. Maar ook het meedoen aan zo'n tocht levert al punten op. De verrassende uitslag kwam na een spannende ontknoping : 1e plaats: Ewald Mensen, 2e plaats: Marcel Zwiers en 3e plaats: Peter Haverkort. Allen ontvingen uit handen van het bestuur een mooie bos bloemen en een trofee. De Kottink Bokaal werd door Jan Kottink aan Ewald overhandigd. 

op de foto v.l.n.r. Ewald Mensen, Marcel Zwiers en Peter Haverkort

Na de rondvraag werd de jaarvergadering tegen half tien gesloten. Het  bestuur wenste tot slot alle leden een succesvol en sportief wielerseizoen toe dat in datzelfde weekend op zondag 5 maart werd geopend met de inmiddels befaamde Spaghetti-tocht. Na de vergadering maakten vele WTCG-ers nog even gebruik van het café van Jan Kottink om tot in de late uurtjes nog wat na te praten.