Marietje Kuiphuis erelid tijdens de jaarvergadering WTCG

10 april 2022

Op donderdag 7 april werd bij zaal Kottink de jaarvergadering gehouden waarbij een groot aantal leden aanwezig waren. Onder het genot van een hapje en een drankje passeerden diverse onderwerpen de agenda en werd door het bestuur en de leden niet alleen teruggeblikt op het  afgelopen seizoen, waarin de belemmeringen van de coronaperiode toch wel een rol speelde, maar werd ook vooruitgekeken naar de nieuwe sportieve doelen en plannen van de club.

Erelid Marietje Kuiphuis

Nadat de kascommissie de financiële zaken had goedgekeurd en het jaarverslag van de secretaris was doorgenomen, stemden de leden in met de wisseling van enkele bestuursleden. Uit het bestuur ging secretaris Michel Olimulder, zijn functie wordt vanaf nu ingenomen door huidig bestuurslid Peter Haverkort. Als nieuw bestuurslid werd Bart Nijhuis benoemd en daarmee is het gehele bestuur weer voltallig. Natuurlijk werd Michel bedankt voor zijn inzet en bewezen diensten binnen het bestuur afgelopen jaren.

Daarna nam voorzitter Robert Westerhof het woord om het erelidmaatschap van de club te verlenen aan Marietje Kuiphuis. Ze is vanaf de oprichting in 1979 al lid van de WTCG. Ze fietste in de beginjaren altijd met de damesgroep. Een zeer fanatieke groep van een 6 tot 8 tal dames later aangevuld met Harry Geerdink en Toon Wolfkamp. In 1983 was Marietje bijvoorbeeld al clubkampioen bij de dames omdat ze de meeste kilometers had gereden. In 1993 trad Marietje toe tot het bestuur en ze werd in 1994 voorzitster. Dit heeft ze tot 15 februari 2000 gedaan. Naast haar voorzitterschap heeft ze jarenlang elke 2 weken een bingo gedraaid voor de WTCG wat de club een behoorlijke financiële impuls heeft gegeven. In december 2002 heeft Marietje haar laatste bingo gedraaid, maar ook daarna konden we altijd een beroep op haar doen. Ze was vrijwel altijd van de partij bij de veldtoertochten waar ze aan de inschrijftafel menig deelnemer ingeschreven heeft. Uit handen van Robert Westerhof kreeg ze een fraai aandenken uitgereikt met een groot boeket bloemen. De leden bedankten haar met een staande ovatie en een groots applaus.

Jubilarissen

Na de pauze werden maar liefst 4 jubilarissen in het zonnetje gezet, Gerard Gehring en Nico Stortteler zijn al 25 jaar lid van de club en Jonnie Jeurink en voorzitter Robert Westerhof zijn maar liefst 40 jaar lid van de WTCG. Bloemen en eveneens een fraai aandenken vielen hun ten deel en we hopen dat zij nog in lengte van jaren bij de club mogen blijven fietsen.

Hierna volgde een overzicht uit de diverse commissies. Vervolgens nog een toelichting van de clubagenda voor het nieuwe seizoen, waarbij de meest opvallende en nieuwe activiteiten van de WTCG nog even onder de loep werden genomen. Het clubweekend staat gepland voor begin september en dit keer is de bestemming Friesland, waar het clubweekend zal worden doorgebracht in Leeuwarden.  

Gedurende het afgelopen seizoen kon door alle corona belemmeringen de regelmatigheidscompetitie geen doorgang vinden, een winnaar van de befaamde Kottink-bokaal was er dit keer dus niet. Maar de eerste regelmatigheidsritten voor dit seizoen staan alweer gepland, dus zal volgend jaar deze bokaal ongetwijfeld weer aan één van de leden worden uitgereikt.

Als speciale dank mocht Jan Kottink nog een mooi boeket bloemen in ontvangst nemen omdat de WTCG altijd bij Kottink terecht kan en de leden er altijd warm en gastvrij door Jan en Marga worden onthaald.

Na de rondvraag wenste het bestuur tot slot alle leden een succesvol en sportief wielerseizoen toe. Uiteraard maakten vele WTCG-ers nog gebruik van het café van Kottink om, onder het genot van een paar biertjes, tot in de late uurtjes nog wat na te praten.

Marietje Kuiphuis erelid WTCG