WTCG-ledenvergadering in teken van Rudi Krukkert

09 maart 2020

Op vrijdag 6 maart 2020 hield de WTCG de jaarlijkse algemene ledenvergadering en waar het voor veel verenigingen moeilijk is om hun leden voor een jaarvergadering te strikken, blijkt dit niet voor de WTCG te gelden: maar liefst 58 van de 120 leden gaven gehoor aan de via per mail verspreidde uitnodiging van het bestuur. Ook dit jaar werd hiervoor bij de hoofdsponsor Kottink een deel van de grote zaal afgehuurd.

Hoewel de vooraf verstrekte vergaderagenda een saaie lijst met punten leek, kreeg de avond mede door inbreng van bestuurs- en commissieleden een bijzondere wending. Traditioneel werd even teruggeblikt naar de positieve en minder positieve gebeurtenissen van het afgelopen wielerseizoen. Allereerst werd stilgestaan bij enkele trieste gebeurtenissen binnen de wielerclub en werd er voor Rudi Krukkert, die enkele weken geleden tijdens het fietsen met de wielerclub helaas kwam te overlijden, een minuut stilte in acht genomen. Voorzitter Robert Westerhof droeg het gedicht Renners sterven niet van Willie Verhegghe op aan de overledene.

Na het behandelen van de ingekomen stukken en de diverse mededelingen, werd kort de nieuwe agenda van de WTCG doorgenomen, welke ook dit wielerseizoen weer vol zit met diverse uitdagende tochten, uitstapjes en natuurlijk het jaarlijkse weekendje-weg dat dit jaar in Vlaanderen zal plaatsvinden. Vanwege de recente trieste voorvallen tijdens het fietsen, waarbij reanimatie cruciaal kan zijn, heeft het bestuur de leden geattendeerd op het ondergaan van een sportmedische keuring en het deelnemen aan een AED- en reanimatiecursus. Ook is in het huisreglement iets aangepast: wie tijdens een clubrit moeizaam kan meekomen mag nooit alleen gelaten worden, begeleiding door clubgenoten is dan verplicht.

Bestuur

In het jaarverslag over 2019 wordt nog eens duidelijk gemaakt dat de WTCG er financieel goed voor staat. Mede door de twee succesvolle mountainbike toertochten, te weten de Vasser Heuvelen Classic en de Hezinger Grens Classic, vertoonde het resultaat onder de streep een stijgende lijn. De kascommissie kon bevestigen dat de zaken op orde waren en voor komende seizoen zal Peter Schröder deze taak op zich nemen.

Verder werd stilgestaan bij onder andere het 40-jarige WTCG-jubileum in 2019 en het succesvol verlopen fiets weekend in de omgeving van Wageningen.
Binnen het bestuur waren Roger Elsten en Bastiaan Stange aftredende en herkiesbare bestuursleden. Zij werden door de aanwezigen unaniem herkozen.

WTCG-er van het jaar

Als traditioneel agendapunt bij de jaarvergadering was er de bekendmaking en huldiging van de WTCG-er van het jaar. Hierbij komt altijd één van de leden in de spotlights die zich bijzonder verdienstelijk heeft opgesteld binnen de club. Dit seizoen heeft vanwege de recente gebeurtenissen dit onderdeel een andere invulling gekregen en werd deze titel aan een groep WTCG-ers toegekend. Het betrof de groep die zowel Rudi en twee weken later ook Harry de noodzakelijke eerste hulp hebben geboden op deze cruciale momenten. Allen ontvingen van het bestuur naast een blijk van waardering, een trofee en een boeket.

WTCGers van het jaar

En wie 25 jaar WTCG-lid is, wordt ook naar voren geroepen: het betrof dit jaar Ina Oude Weernink, Aart Gottmers en Paul Olimulder. Van de jubilarissen was alleen Paul Olimulder was aanwezig en ging met een boeket en een trofee naar huis. De 2 afwezigen hebben hun aandenken en bloemen in een later stadium ontvangen.

Kottink Bokaal

Tegen het einde van de jaarvergadering kwam voor de leden misschien wel het belangrijkste agendapunt: de uitreiking van de Kottink Bokaal. Deze wisselbeker komt toe aan degene die in het afgelopen seizoen het beste scoorde bij de door de WTCG georganiseerde regelmatigheidsritten. Bij deze tochten moet je zonder gebruik te maken van een fietscomputer zo nauwkeurig mogelijk met je vooraf opgegeven gemiddelde snelheid een uitgezette route fietsen. Maar ook alleen het meedoen aan zo’n tocht levert al punten op. Het afgelopen seizoen kende zo’n vijftig deelnemers aan vijf tochten.

De verrassende uitslag kwam na een spannende ontknoping. Derde plaats: Richard Freriksen. Gedeeld op de tweede plaats: Bert Paus en René Hutten. En op de eerste plaats: Rudi Krukkert.

De aanwezigen ontvingen uit handen van het bestuur een mooie bos bloemen en een trofee. De Kottink Bokaal werd overhandigd aan de weduwe en kinderen van Rudi, die speciaal hiervoor aanwezig waren.

Uitreiking Kottinkbokaal

Afsluiting

Na de rondvraag werd de jaarvergadering tegen half tien gesloten. Het bestuur wenste tot slot alle leden een succesvol en sportief wielerseizoen toe dat in datzelfde weekend op zondag 8 maart werd geopend met de inmiddels befaamde Spaghetti-tocht. Na de vergadering maakten vele WTCG-ers nog even gebruik van het café van Jan Kottink om tot in de late uurtjes nog wat na te praten.

De foto´s zijn te bekijken op onderstaande link: https://myalbum.com/album/26xnKDf6X7gX