WTCG schuift de Kottink Bokaal door naar Ewald Mensen

09 maart 2019

Hoewel de vooraf verstrekte vergaderagenda een saaie lijst met punten leek, wisten de bestuurs- en commissieleden de toehoorders op verrassende wijze te boeien met een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar en al vast een voorproefje te geven van wat de vereniging in het komende seizoen voor de sportievelingen in petto heeft. 

Zo kon penningmeester Bart Bramer uitleggen dat na een opsomming van de in- en uitgaande geldstromen, de vereniging er financieel gezond bij staat, en dat hij zoals altijd weer op de kleintjes heeft gelet. Ook de kascommissie bracht daarop verslag uit met als eindoordeel dat alles naadloos klopte.

Binnen het bestuur waren Robert Westerhof en Raymond Timmerhuis aftredende en herkiesbare bestuursleden, zij werden unaniem weer herkozen.

Als traditioneel agendapunt bij de jaarvergadering is er de bekendmaking en huldiging van de WTCG-er van het jaar. Hierbij komt één van de leden in de spotlights die zich bijzonder verdienstelijk heeft opgesteld binnen de club. Dit seizoen viel de eer ten deel aan Richard Freriksen, een sportieveling op wie de vereniging altijd een beroep kan doen en die altijd klaar staat en helpt bij de vele evenementen. Richard kon een mooie bos bloemen en een speciale trofee in ontvangst nemen.

En wie dan 25 jaar WTCG-lid is, overkomt hetzelfde: ook Joost Uijterschout werd als jubilaris even in de spotlights gezet en ontving een bos bloemen en een trofee.

Tegen het einde van de jaarvergadering kwam voor de leden misschien wel het belangrijkste agendapunt: de uitreiking van de Kottink Bokaal. Deze wisselbeker komt toe aan degene die in het afgelopen seizoen het beste scoorde bij de door de WTCG georganiseerde regelmatigheidsritten. Bij deze tochten moet je zonder gebruik te maken van een fietscomputer zo nauwkeurig mogelijk met je vooraf opgegeven gemiddelde snelheid een uitgezette route fietsen. Maar ook alleen het meedoen aan zo’n tocht levert al punten op. De verrassende uitslag kwam na een spannende ontknoping: 1e plaats: Ewald Mensen, 2e plaats: Marcel Zwiers en 3e plaats: Coen Boerman. Allen ontvingen uit handen van het bestuur een mooie bos bloemen en een trofee. De Kottink Bokaal werd door Jan Kottink aan Ewald overhandigd.